چهلمین فجر انقلاب اسلامی مبارک

انقلاب اسلامی ایران مظهر تجلی نور در ظلمت و نماد دستیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت و طلیعه رهایی انسانیت از خودکامگی است. «والفجرِ و لَیالٍ عَشْر…» بار دیگر معجزه‌ای در تاریخ اتفاق افتاد و دست توانای خداوند از آستین غیب بیرون آمد. بار دیگر اراده الهی و …