راه اندازی بخش اهل قبور

🌺 اطلاعیه 🌺 هم محلی های عزیز بخش #اهل_قبور در سایت #روستای_کام راه اندازی شد. در این بخش تصویر و اطلاعات #بزرگان_و_درگذشتگان کام ثبت شده است. لطفا برای تکمیل این بخش عکس و اطلاعات درگذشتگان خودتون رو برای ما بفرستید. 🌐 این بخش از طریق نرم افزار اندروید #روستای_کام و …