عرض تسلیت به خاندان بابائی

اطلاعیه با نهایت تأسف درگذشت مشهدی قربانعلی بابائی بزرگ خاندان بابائی را به خانواده محترم ایشان و تمامی اهالی محترم #روستای_کام تسلیت عرض نموده و بدین وسیله از همگان دعوت می کنیم ضمن شرکت در مراسم عزای آن مرحوم، موجبات تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمایند.