تغییر آدرس سایت روستای کام

🇮🇷 #اطلاعیه 🇮🇷 بسمه تعالی 🔸 سرانجام با رایزنی بیش از ۸ ماهه انجمن فرهنگی #روستای_کام با مالک قبلی دامین www.kaam.ir توانستیم این آدرس دامین را به نام‌ روستای کام ثبت نماییم. 👈 بدین ترتیب آدرس قبلی سایت اینترنتی روستای کام با آدرس www.kamvil.ir که مخفف کلمات Kaam و village بوده …

اطلاعیه: ایجاد سایت روستای کام

دوستان و همراهان گرامی از آنجایی که وعده کرده بودیم که روستای کام سایتی با سامانه های مستقل مربوط به خود داشته باشد سایت روستای کام به صورت آزمایشی و با دامنه مستقل با آدرس http://www.kamvil.ir راه اندازی گردید. پس از تکمیل اطلاعات و بخش های مختلف آن، همین سایت از حالت …